ปั๊มเจ็ทเดี่ยว PJ100 1 Hp. 1″ PAYOO

QUICK OVERVIEW

CENTRIFUGAL PUMP
Model: PJ100 Size: 1″ x 1″
Flow.60 L/min Head. 48 m
1.0 Hp. 0.75 Kw.
In 4.8 A 220 V.
50 Hz Suct.max 12 m
3000 minˉ¹ 1 ~ Mot
Protection Class IP 55 Insulation Class F
Coutinuous duty