ปั๊มหน้าใหญ่ PR150 1.5 Hp. 1.5 ” PAYOO

QUICK OVERVIEW

CENTRIFUGAL PUMP
Model: PR150 Size: 1.5’x1.5′
Flow.380 L/min Head. 25 m
1.5 Hp. 1.1 Kw.
In 4.8 A 220 V.
50 Hz Suct.max 9 m
3000 RPM 1 – Mot
Protection Class IP 55 Insulation Class F
Coutinuous duty