เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ Panasonic สีแดง 20L ,12V. 12AH 4L/min

QUICK OVERVIEW

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่สีแดง
20L ,12V.  12AH Panasonic  4L/min
Model: B20L-O