ปั๊มซัมเมิร์ส KS-301520-4 3.0 Hp. KEN

QUICK OVERVIEW

SUBMERSIBLE MOTOR 8 / 15 – 2.2
220V 230 V 50/60 Hz
2.2 Kw 1 ~ 13.9 A 2850 r / min
100L / min – 140L / min – 160L / min
68 m 51 m 39 m
80uF – 25A 3.0 Hp 1 ~ PHASE

ชม clip video ระบบป้องกันทราย