ปั๊มซัมเมิร์ส KS-201120-4 2.0 Hp. KEN

QUICK OVERVIEW

SUBMERSIBLE MOTOR 8 / 11 – 1.5
220V 230 V 50 Hz
1.5 Kw 1 ~ 9.5 A 2850 r / min
100L / min – 140L / min – 160L / min
50 m 38 m 28 m
65uF – 65A 2.0 Hp 1 ~ PHASE

ชม clip video ระบบป้องกันทราย