ปั๊มซัมเมิร์ส KS-151215-4 1.5 Hp. KEN

QUICK OVERVIEW

SUBMERSIBLE MOTOR 4 / 12 – 1.1
220V 230 V 50 Hz
1.1 Kw 1 ~ 7.5 A 2850 r / min
50L / min – 70L / min – 80L / min
70 m 57 m 46 m
45uF – 15A 1.5 Hp 1 ~ PHASE

ชม clip video ระบบป้องกันทราย