ปั๊มซัมเมิร์ส KS-102710-3 1.0 Hp. KEN

QUICK OVERVIEW

SUBMERSIBLE MOTOR 1.8/27-0.75
220V 230 V 50 Hz
0.75 Kw 1 ~ 5.5 A 2850 r / min
20L / min – 30L / min – 35L / min
96 m 77 m 67 m
40uF – 10A 1.0 Hp 1 ~ PHASE

ชม clip video ระบบป้องกันทราย