ปั๊มซัมเมิร์ส KS-1017-3 1.0 Hp. KEN

QUICK OVERVIEW

SUBMERSIBLE MOTOR
220V 230 V 50 Hz
0.75 Kw 1 ~ 5.5 A 2850 r / min
1 m3 / h – 1.5 m /h – 2 m3 / h
56 m 52 m 46 m
25uF – 5A/450V 1.0 Hp 1 ~ PHASE

ชม clip video ระบบป้องกันทราย

Product by: KEN