เครื่องพ่นยาสามสูบ CF-350 PAYOO

QUICK OVERVIEW

CF – 350
SPEC SPRAY IRRIGATION
PRESSURE ( KG / CM2 ) 0 – 40 10
SUCTION ( L / MIN ) 40 – 49 38 – 65
REVOLITION ( R.P.M. ) 700 – 800 1000 – 1200
MOTOR POWER ( H.P. ) 3.0-4.0
ENGINE POWER ( H.P. ) 7.0-9.0