มุ้งพลาสติก/มุ้งหน้าต่าง

มุ้งพลาสติก/มุ้งหน้าต่าง

QUICK OVERVIEW

ใช้ทําเป็นมุ้งลวดกันแมลง หรือใช้สําหรับเลี้ยงแมลง

จํานวนตา

สี

หน้ากว้าง (ซม.)

ความยาว

16, 20, 32, 40

ขาว, ฟ้า

90 – 500

มาตรฐาน, สั่งตดั ตามความต้องการ