สายยาง

สายยาง

QUICK OVERVIEW

 

สี

ขนาด (นิ้ว)

ใส, เขียว

1 หุน – 4 นิ้ว