พลาสติกปูบ่อ

พลาสติกปูบ่อ

QUICK OVERVIEW

ใช้ปูบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำหลังคาโรงเรือนปลูกพืช หรือปูพื้นก่อนเทคอนกรีตเพื่อกันซึม

สี หน้ากว้าง ความยาว
ใส/ดำ 3.6 – 4 ตามความต้องการ