เหล็ก ตะปู และสังกะสี

เหล็ก ตะปู และสังกะสี

QUICK OVERVIEW

1. สังกะสีรีดลอน (หลังคา)
2. โครงหลังคากาวาไนซ์
3. ตะปู
4. เหล็กรูปพรรณ
5. เหล็กเส้น มอก.
6. ลวดรีด
7. ลวดผูกเหล็ก
8. ลวดชุบสังกะสี
9. ลวดหนาม
10. ไวร์เมชหรือตระแกรงเหล็ก