ชุดรัดต้นยางพาลา

ชุดรัดต้นยางพาลา

QUICK OVERVIEW

 

ลวดรองถ้วยน้ำยาง , สปริงรัด , ลิ้นยาง