ด้ายโปลี

QUICK OVERVIEW

สี ขนาดตา
 

สีขี้ม้า และสีต่างๆ

250D/3 – 250D/15
 380D/6 – 380D/60
400D/6 – 400D/18
500D/6 – 500D/36
600D/18 – 600D/80
700D/12 – 700D/80