เครื่องพ่นยาสามสูบ CF-220A หน้าเบนซ์ สีแดง PAYOO

QUICK OVERVIEW

CF-220A
SPEC SPRAY IRRIGATION
PRESSURE ( KG / CM2 ) 20-50 10
SUCTION ( L / MIN ) 16.5-20.5 25-29
REVOLITION ( R.P.M. ) 800-1000 1200-1400
MOTOR POWER ( H.P. ) 1.5-2
ENGINE POWER ( H.P. ) 3.5-4