เครื่องพ่นยาสามสูบ CF-280A หน้าเบนซ์ สีแดง

QUICK OVERVIEW

CF-280A
SPEC SPRAY IRRIGATION
PRESSURE ( KG / CM2 ) 20-50 10
SUCTION ( L / MIN ) 28-33 40-49
REVOLITION ( R.P.M. ) 700-800 1000-1200
MOTOR POWER ( H.P. ) 2-3
ENGINE POWER ( H.P. ) 5-6