เครื่องพ่นยาสามสูบ CF-400 PAYOO

QUICK OVERVIEW

CF-400
SPEC SPRAY IRRIGATION
PRESSURE ( KG / CM2 ) 0 – 40 10
SUCTION ( L / MIN ) 75 125
REVOLITION ( R.P.M. ) 600 – 800 600 – 1000
MOTOR POWER ( H.P. ) 5.0-6.0
ENGINE POWER ( H.P. ) 7.0-9.5