เครื่องปั่นไฟฟ้า Diesel GEN – 3000D PAYOO

QUICK OVERVIEW

Diesel Generator
Rated Voitage ( V ) 230
Frequence ( Hz ) 50
Max.AC output ( KW ) 3.0
Rated AC output ( KW ) 2.8