อวนโปลี

QUICK OVERVIEW

ใช้ในงานประมงและงานเกษตร

เบอร์ด้ายขนาดตา
250D/3 – 250D/15 1.00 – 5.00 ซม.
380D/6 – 380D/60 1.59 – 30.0 ซม.
400D/6 – 400D/18 3.81 – 40.0 ซม.
500D/6 – 500D/36 3.81 – 40.0 ซม.
600D/18 – 600D/80 8.00 – 26.0 ซม.
700D/12 – 700D/80 4.00 – 40.0 ซม.