• พลาสติกปูบ่อ

พลาสติกปูบ่อ

QUICK OVERVIEW

ใช้ปูบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำหลังคาโรงเรือนปลูกพืช หรือปูพื้นก่อนเทคอนกรีตเพื่อกันซึม

สีหน้ากว้างความยาว
ใส/ดำ3.6 – 4ตามความต้องการ