ปั๊มน้ำ AUTO KA-190S KEN

QUICK OVERVIEW

In/Outlet: 1″x1″ Suct.max 9 m
Hmax 25 m Qmax 35 L/min
1-Mot V 220 Hz 50 2900 rpm
kW 0.19 HP 0.3 Current 0.9 A
C 6 µF VL 450 V ICL B IP 54