ปั๊มจุ่ม QDX 370-C 1″ 0.5 HP. ขดลวดทองแดงแท้ PAYOO

QUICK OVERVIEW

SUBMERSIBLE
PUMP
QDX 370-C Q.MAX 35 L/min
H.MAX 17 m Size: 1″
1-Mot V 220 Hz 50 3000r/min
kW0.37 HP 0.5 In 1.8 A IP58
ISO9001 Continuous Duty Stator 60 mm