ท่อน้ำฝน Water-Fly

QUICK OVERVIEW

 

เป็นท่อน้ำเพื่อให้น้ำพืช โดยให้น้ำเป็นละอองละเอียดออกสองข้างของท่อเหมือนฝนตก ทำให้พื้นที่ด้านข้างของท่อได้รับน้ำทั่วถึงทั้งหมด ถูกออกแบบมาเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรที่ต้องการประหยัดต้นทุน เนื่องจากติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก เมื่อเปรียบเทียบกับระบบสปิงเกอร์

ชม Clip Video