เกี่ยวกับ แสงเจริญ

logo-th

บริษัทแสงเจริญโกลบอลจำกัด เริ่มก่อสร้างธุรกิจจากโรงงานและมีหน้าร้านในย่านสำเพ็ง เมื่อปี พ.ศ. 2466 จากประสบการณ์และความชำนาญในการผลิตและจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ จวบจนปัจจุบันเรารวมทุนกับหลายโรงงานผลิตสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม จนเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า และส่งออกวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตรและการประมง

ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เรามุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าที่เหมาะกับตลาดของเมืองไทย นอกจากนี้ ยังขยายการขายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มลวดเหล็กด้วยการทำธุรกิจที่ได้มาตรฐาน ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจาก โรงงานผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีคุณภาพ เช่น บจก.กรุงเทพผลิตเหล็ก (BSI), บจก. เคทีซี (KTC), บมจ.ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) และ บจก.สามชัยตะแกรงเหล็ก ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า (Dealer) อย่างเป็นทางการ

ด้วยทีมงานฝ่ายขายที่มีความชำนาญในตัวสินค้า เอาใจใส่ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใน ทุกจังหวัด และความพร้อมทางด้านคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 16,000 ตารางเมตร ตลอดจนทีมงานมืออาชีพที่จัดส่งสินค้าได้รวดเร็วทันใจ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จของกลุ่มผู้จำหน่ายวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตรและประมง เรานำเสนอสินค้าทุกประเภท ทุกคุณภาพ ทุกราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจมากที่สุด ตามแนวความคิดที่ว่า “ทุกสินค้า ทุกราคา ถามหา แสงเจริญโกลบอล”